Algemene voorwaarden

GYMBOKX

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GymBokx Nederlands

Algemene voorwaarden

Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaar je nadrukkelijk kennis te hebben genomen met de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van GymBokx en je je hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch!

Artikel 1: Lidmaatschap

 1. Ingang:
  1.1.1 Elk lidmaatschap start op de dag van inschrijving. Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien u lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato (pro-rato) een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand de eerste termijn van het lidmaatschap (maand of jaar) in gaat.
  1.1.2 Elk lidmaatschap wordt verplicht afgenomen voor de minimale duur van één volledige kalendermaand (plus eventuele pro-rato periode)
 2. Duur en prijs:
  Bij de start van elke lidmaatschap rekenen wij eenmalige kosten (incl de kosten voor de tag of clubpas)
  Eenmalige kosten: 29,95
  Eenmalige kosten Personal Training: 45,-

  Basic
  Basic Jaar ineens: 12 maanden (+ pro-rato periode) a 25,95 per maand
  Basic Jaar per maand: 12 maanden (+ pro-rato periode) a 27,95 per maand
  Basic Maand: 1 maand (+ pro-rato periode) a 39,95 per maand
  Basic Scholier en Student Jaar per maand: 12 maanden (+ pro-rato periode) a 21,- per maand
  Basic 65+: Jaar per maand (12 maanden + pro-rato periode) a 21,- per maand

  Premium
  Premium jaar ineens: 12 maanden (+ pro-rato periode) a 45,95 per maand
  Premium jaar per maand: 12 maanden (+ pro-rato periode) a 47,95 per maand
  Premium Maand: 1 maanden (+ pro-rato periode) a 59,95 per maand
  Student Premium Jaar per maand: 12 maanden (+ pro-rato periode) a 36,- per maand
  65+ Premium Jaar per maand: 12 maanden (+ pro-rato periode) a 36,- per maand

  Personal Training
  Losse les: 1 uur a 60,- ( 1 week geldig)
  10 rittenkaart: 10x 1 uur a 585,- (6 maanden geldig)
  Personal training 1x per week: 12 weken a 240,- per 4 weken
  Personal training 2x per week: 12 weken a 420,- per 4 weken
  Personal training 3x per week: 12 weken a 600,- per 4 weken

  Alle lidmaatschappen lopen ten alle tijden voor de volledige afgesloten periode waarbij de einddatum evenredig aan de duur van eventuele pauzeringen wordt opgeschoven.

 3. Toegang
  Je kunt een keer per dag met de tag naar binnen. Wil je vaker per dag trainen dan kan dat in vooraf overleg met de klantenservice worden geregeld.  

Artikel 2: Bedenktijd/ herroeping

 1. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen na (digitale) ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen.
 2. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je gebruik maakt van de faciliteiten binnen de 14 dagen van het herroepingsrecht.
 3. Voorgenoemd herroepingsrecht is niet van toepassing bij (digitale) inschrijving op de locatie van GymBokx

Artikel 3: Verlengen/ upgraden lidmaatschap

 1. Alle lidmaatschappen worden automatisch stilzwijgend per aangegeven periode verlengd na de eerste volledige afgesproken periode.
  Basic:
  Basic Jaar ineens: 27,95 per maand (na 12 maanden)
  Basic Jaar per maand: 27,95 per maand  (na 12 maanden)
  Basic Maand: 39,95 per maand (na 1 maand)
  *Basic Student jaar per maand: 27,95 per maand (na 12 maanden)
  Basic 65+ jaar per maand: 21,- per maand (na 12 maanden)

  Premium:

  Premium Jaar ineens: 47,95 per maand (na 12 maanden)
  Premium Jaar per maand: 47,95 per maand (na 12 maanden)
  Premium Maand: 59,95 per maand (na 1 maand)
  *Premium Student jaar per maand: 47,95 per maand (na 12 maanden)
  Premium 65+ jaar per maand: 36,- per maand (na 12 maanden)

  Personal Training:
  Personal training 1x per week: 240,- per 4 weken (na 12 weken)
  Personal training 2x per week: 420,- per 4 weken (na 12 weken)
  Personal training 3x per week: 600,- per 4 weken (na 12 weken)

  *Student lidmaatschappen worden na 1 jaar (12 maanden) maandelijks opzegbaar verlengt met de prijs van een regulier jaar per maand lidmaatschap (respectievelijk Basic 27,95 en Premium 47,95). Ben je nog steeds scholier of student op dat moment dan dien je een nieuw verlengingsformulier in te vullen om gebruik te kunnen blijven maken van de extra scholier en student korting.

 2. Verleng je met een nieuw lidmaatschap via het verlengingsformulier dan ga je een nieuw lidmaatschap aan met de bijbehorende gekozen lidmaatschapsperiode en betalingsverplichtingen. Hiermee vervalt je eventuele maandelijkse opzegbaarheid van je oude lidmaatschap.
 3. Bij het verlengen via het in dienen van een verlengingsformulier start je nieuwe lidmaatschap per de eerst van de volgende kalendermaand aansluitend aan het einde van je huidige (volledige) contract periode.

Artikel 4: Upgraden lidmaatschap.

 1. Het is mogelijk om je Basic lidmaatschap te upgraden naar een Premium, binnen de gekozen contractperiode. Je sluit dan een nieuw termijn af van 1 jaar. Het is niet mogelijk om tussentijds je lidmaatschap te downgraden van een Premium lidmaatschap naar een Basic lidmaatschap
 2. Voor het upgraden van je Basic lidmaatschap dien je het verlengformulier in te vullen welke te vinden is in de link, in de GymBokx app of via de FAQ op de website. Indien niet tijdig schriftelijk is geüpgrade, wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgen verlengd (zie artikel 3.1). Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan GymBokx te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.
 3. Upgraden kan per de eerste van de volgende kalendermaand.
 4. Het is niet mogelijk om tussentijds je lidmaatschap te downgraden van een Premium lidmaatschap naar een Basic lidmaatschap. Het is wel mogelijk om te downgraden aan het einde van de volledige contractperiode.
 5. Bij upgraden naar Personal Training wordt je lopende lidmaatschap gedurende de periode van personal training bij GymBokx gepauzeerd. De initiële termijn van het gepauzeerde lidmaatschap blijft gelijk en de daarmee schuift de einddatum evenredig op met de duur van de personal training bij GymBokx.
 6. Je kunt alleen upgraden met een lidmaatschapsduur die langer is dan de resterende lidmaatschapsduur van je oude lidmaatschap (m.u.v. upgraden naar personal training)

 Artikel 5: Opzegging lidmaatschap

 1. Opzeggen kunt je via de FAQ op de website gymbokx.nl. Indien wij je opzegging hebben verwerkt, ontvang je hiervan binnen 5 werkdagen een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Zonder deze bevestiging is je opzegging niet geldig. Heb je geen bevestiging ontvangen dan is het aan jou om contact op te nemen met de klantenservice van GymBokx via whatsapp of mail. Tot die tijd blijf je betaal plichtig.
 2. Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per kalendermaand. Indien niet tijdig is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor de afgesproken periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan GymBokx te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Het volledig aantal maanden incl pro-ratoperiode moeten ten alle tijden worden voldaan.
 3. GymBokx hanteert geen opzegtermijn.
 4. Verhuiscoulance: verhuis je meer dan 10 km van GymBokx vandaan dan kun je aanspraak maken op de verhuiscoulance. Hierbij dien je een bewijs van inschrijving op je nieuwe adres in te dienen bij GymBokx. Je lopende lidmaatschap wordt met terugwerkende kracht omgezet naar een maandelijks opzegbaar lidmaatschap. Het verschil in prijs van de afgelopen periode wordt aan je gefactureerd. Na betaling hiervan wordt je lidmaatschap stopgezet per nieuwe einddatum. Deze einddatum kan niet in het verleden liggen en wordt aan je medegedeeld door de klantenservice na het indienen van het vereiste bewijs. Mocht de factuur niet voor de nieuwe einddatum zijn voldaan vervalt het coulance regeling en dien je een nieuwe aanvraag in te dien en volgt een nieuwe factuur op basis van de nieuwe, veranderde, einddatum.

Artikel 6: Pauzeren lidmaatschap

 1. Lidmaatschappen kunnen maximaal één keer per contract jaar worden gepauzeerd, met een maximum van 3 aaneengesloten maanden, op vertoon van een medische verklaring. Je kunt deze pauzering aanvragen via de website https://gymbokx.nl/pauzeren/ waar je ook je in gescande medische verklaring in kunt dienen.
 2. Bij zwangerschap kun je maximaal 9 maanden aaneengesloten pauzeren.
 3. Achteraf pauzeren van een lidmaatschap is niet toegestaan. Het aanvragen van de pauzering dient vóór de pauzeringsperiode te geschieden. Verleende pauzeringen gaan direct in of per aangevraagde datum in de toekomst.

Artikel 7: Lidmaatschap strikt persoonlijk

 1. Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen te gebruiken door en voor de afnemer van het lidmaatschap en de tag of clubpas.
 2. Ter aanvulling op artikel 7.1 is het doorgeven van een clubpas, en daarmee een lidmaatschap, aan een ander strikt verboden. Bij het overtreden van deze regel maakt je je schuldig aan het plegen van fraude. Zie artikel 18.
 3. Ter aanvulling op artikel 7.1 is het doorverkopen van een lidmaatschap aan een ander verboden. Bij het overtreden van deze regel maak je je schuldig aan het plegen van fraude. Zie artikel 18.
 4. Het gezamenlijk door de poort van GymBokx gaan met 1 tag of clubpas is ten strengste verboden. Bij het overtreden van deze regel maak je je schuldig aan het plegen van fraude. Zie artikel 18.

Artikel 8: Afspraken

 1. Met GymBokx gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang te worden afgemeld. Wanneer niet nagekomen of tijdig afgezegd, zal de credit voor deze afspraak komen te vervallen.
 2. Wanneer een nieuwe afspraak is gewenst dient er door de klant opnieuw een credit te worden gekocht.
 3. Personal Training afspraken, die zoals vernoemd in artikel 8.1 tijdig zijn afgemeld, kunnen enkel ingehaald worden binnen de termijn die contractueel overeengekomen is.

Artikel 9: Openingstijden & tarieven

 1. GymBokx is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt GymBokx zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.
 2. Wijzigingen van tarieven zullen worden doorgevoerd voor de nieuwe én lopende lidmaatschappen.
 3. Een keer per jaar, vanaf 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5% (plus de hoogte van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties) per jaar vanaf de laatste tariefsverhoging. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5% (plus de hoogte van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties) per jaar vanaf de laatste tariefsverhoging. Tarief aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen zoals BTW verhoging, zonder daarmee andere overheidsmaatregelen uit te sluiten, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 4. De coulance regeling bij verhoging binnen 3 maanden is het nieuwe bedrag per maand delen door het restant openstaande bedrag van het initiële lidmaatschap waardoor er een kortere lidmaatschapsduur overblijft en je niet meer dan het totaalbedrag van je gehele lidmaatschap dat initieel is afgesproken betaald.
 5. Indien er geen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt binnen 4 weken na de aankondiging van de verhoging ga je akkoord met de prijsverhoging en vervalt het recht op coulance of tussentijdse stopzetting.

Artikel 10: Betaling

 1. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan de vestiging van GymBokx waar u uzelf inschrijft om doorlopend incasso-opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van GymBokx. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 2. De eerste betaling van uw lidmaatschap geschied, voor de eenmalige kosten en pro-rato termijn van uw lidmaatschap, direct bij inschrijving of uiterlijk voor uw eerste bezoek middels betaling via iDEAL, CreditCard of middels automatische incasso.
 3. Alle lidmaatschappen worden na de eerste termijn (artikel 10.1) volgens de door u gekozen wijze, middels automatische incasso voldaan. Om die reden bent u verplicht tot het opgeven van uw IBAN voor de maandelijkse incasso na deze eerste termijn en derhalve bent u gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op uw rekening waarvan GymBokx gemachtigd is te incasseren.
 4. De verschuldigde contributies wordt per maand, per 4 weken(alleen bij personal training) of per jaar (ineens of per maand) automatisch geïncasseerd.
 5. Indien GymBokx twee opeenvolgende incasso-opdrachten geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag van het gehele lidmaatschap opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening. De toegang tot GymBokx zal worden geweigerd tot de betaling is voldaan of tot er een betalingsregeling is getroffen met het incassobureau en hiervan de eerste betaling is voldaan.
 6. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door GymBokx gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die GymBokx moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ter uwer laste. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40,00 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.
 7. Indien GymBokx geen automatische incasso kan uitvoeren of in geval van stornering behoudt GymBokx zich het recht uw lidmaatschap per direct te blokkeren en een incassokantoor in te schakelen. U blijft ten alle tijden wel betaal plichtig voor de volledige afgesproken contractstermijn.

Artikel 11: Tevredenheid garantie

 1. Tevredenheid garantie is enkel van toepassing wanneer er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  – Alleen van toepassing op Basic Jaar per maand en Premium Jaar per maand
  – minimaal 24 trainingen van minimaal 30 minuten in 3 kalendermaanden door het lid dat aanspraak wil maken op de garantie.
  – Wanneer gebruikt wordt gemaakt van de garantie vervalt de maandelijkse korting van 13,- per maand die je ontvangt bij een jaar lidmaatschap met betaling per maand. Hierdoor ben je betaal plichtig voor 3(maanden) x 12,- (verschil tussen 59,95 per maand en 47,95 per maand) = 36,- + het verschil in prijs van de pro-rato periode.
  – De betaling van de 36,- (+het verschil in prijs van de pro-rato periode) dient uiterlijk op de laatste dag van de 3 maanden voor 00:00u betaald te zijn via de door ons, na ontvangst van het ingezonden “tevredenheidsgarantie formulier”, toegezonden betaallink.
  – Wanneer er sprake is van een pro-rato periode wordt het aantal trainingen naar rato van het aantal dagen van de pro-rato periode verhoogt met x aantal trainingen per pro-rato dag omlaag afgerond naar een heel cijfer.
  – Geen enkele incasso/ betaling van lidmaatschapsgelden mag zijn gemist.
  – Het “tevredenheidsgarantie formulier” dient volledig en uiterlijk 3 werkdagen voor het einde van de 3de kalendermaand ingediend te zijn. Je krijgt bij het invullen direct een ontvangstbevestiging toegestuurd. Bewaar deze goed, dit is je bewijs mocht je onverhoopt bewijs nodig hebben. Ontvang je hem niet direct (check eerst je spam/ ongewenste mail op zowel via je telefoon als via een pc of laptop) neem dan binnen 24 uur per mail of whatsapp contact op met Lisa van onze klantenservice. Nogmaals, zonder de ontvangstbevestiging is je aanvraag NIET geldig/ ontvangen.

Artikel 12: Incassobureau stappenplan

 1. Na de eerste mislukte automatische incasso zal GymBokx een herinnering sturen met daarin een betalingslink. De klant heeft vanaf het moment van versturen 5 werkdagen om deze betaling te voldoen. Wanneer deze niet binnen 5 dagen betaald is, zal GymBokx rond 10 werkdagen na de 1eherinnering een tweede incasso poging doen. Wanneer ook de tweede incasso mislukt of wordt teruggetrokken gaat de factuur direct naar het incassobureau.
  Wanneer er meer dan 1 maand nog resteert tot de einddatum van het volledige lidmaatschap zal er een totaal factuur worden gemaakt van de achterstallige maand plus alle toekomstige maanden tot de einddatum van het lidmaatschap.
  De factuur zal door het incassobureau eenmalig zonder incassokosten worden opgeëist. Deze kan ineens of middels een betalingsregeling (van minimaal de maandelijkse kosten van het lidmaatschap) worden voldaan aan het incassobureau.
  Vanaf dit moment zullen alle vormen van communicatie over de betalingen via het incassobureau lopen. Onze klantenservice of financiële administratie kan hierna niets meer voor je betekenen.
  De toegang tot GymBokx zal worden geweigerd middels een blokkade op de tag of clubpas wanneer bovenstaande van toepassing is. Pas nadat de betaling van de volledige factuur of de eerste betaling van de betalingsregeling met het incassobureau is voldaan zal de blokkade worden opgeheven en krijg je weer toegang tot GymBokx.

Artikel 13: Kledingvoorschriften & handdoekgebruik

 1. In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken.

Artikel 14: Orde/instructievoorschriften

 1. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.
 2. Leden dienen zich te houden aan de door GymBokx (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (gepaste kleding naar oordeel van GymBokx, en ook het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van GymBokx, dan wel de bij haar in dienst zijnde medewerkers). Bij overtreding is GymBokx gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 15: Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de faciliteiten binnen GymBokx geschiedt op eigen risico. GymBokx is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij GymBokx hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.
 2. Het bewust of onbewust beschadigen van materiaal dat eigendom is van GymBokx zal geheel worden verhaald op de betreffende klant. Vanaf dat moment is de klant verantwoordelijk voor het schadeloosstellen van GymBokx, middels het betalen van een nieuwprijs voor het beschadigde object of middels tussenkomst van zijn of haar verzekeringsmaatschappij.

Artikel 16: Conformering overeenkomst

 1. Ieder lid verklaart door ondertekening (middels versturing van een GymBokx inschrijfformulier, IDEAL-aanbetaling of machtiging tot automatische incasso) van de lidmaatschapsovereenkomst de door GymBokx opgestelde algemene voorwaarden en in de club gestelde huisregels na te leven. GymBokx is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door GymBokx te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van al betaalde contributie ontstaat.

Artikel 17: Gebruik lockers

 1. GymBokx heeft een geselecteerd aantal kluisjes beschikbaar gesteld voor alle leden van GymBokx. Deze kluisjes mogen gratis gebruikt worden. Elk lid dient hiervoor een eigen hangslotje mee te nemen om het kluisje af te sluiten. Hangslotjes mogen een dikte hebben van 4-6mm.
 2. Elk lid dient direct na het sporten, bij het verlaten van het GymBokx pand, het slotje mee te nemen en het kluisje leeg achter te laten. Aan het eind van elke dag zal het personeel van GymBokx hierop controleren. Achtergelaten spullen zullen bij de gevonden voorwerpen worden geplaatst. Hangslotjes van afgesloten kluisjes zullen worden verwijderd en vernietigd zonder enige vorm van restitutie.

Artikel 18: Fraude

 1. Alle zaken omtrent fraude zullen beboet worden zoals bij artikel 18.2 vermeld staat. O.a. zaken als niet eigenlijk gebruik van pasjes, overgeven van lidmaatschappen, het invullen en/of veranderen van onjuiste persoonsgegevens en andere frauderende zaken.
 2. Bij overtreding van het in 18.1 bepaalde verbeurt GymBokx aan de klant een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van €593,35 (“Premium Jaar Ineens” lidmaatschap incl eenmalige kosten) voor elke overtreding, zonder dat GymBokx gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van GymBokx om een schadevergoeding te vorderen boven op de boete voor de fraude en per automatische incasso te innen van het rekeningnummer van het frauderende lid.
  Wanneer een tag of clubpas wordt gestolen en/ of gebruikt door derden zal de bewijslast, incl aangifte bij de politie, hiervan liggen bij de klant die eigenaar is van de tag of clubpas.

Artikel 19: Fotografie en film

 1. Bij het afsluiten van een lidmaatschap bij GymBokx stemt u in gefilmd en gefotografeerd te mogen worden binnen GymBokx of tijdens evenementen hiervan. Daarnaast stemt u ermee in dat dit foto- en filmmateriaal kan worden gebruikt op social media en/ of voor marketing doeleinde. Wanneer u wenst niet gefilmd of gefotografeerd te worden, dient u dit zelf aan te geven bij de filmende coach dan wel derde partij. U zal dan buiten beeld gehouden worden, of onherkenbaar gemaakt worden.

 Artikel 20: Overige bepalingen

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door het management en de eigenaar van GymBokx beoordeeld. Alle geschillen die tussen GymBokx en leden ontstaan zullen worden beslecht door een nader te bepalen geschillencommissie en/ of bevoegde rechter.
 2. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21: Wijzigingsbeding

 1. Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij kenbaar maken.

Copyright © GymBokx
Versie 2 februari 2024
Alle rechten voorbehouden

Kvk: 92774024 btw: NL004976953B59


General Terms and Conditions

By accepting the general terms and conditions, you expressly declare that you have taken note of the general terms and conditions, house rules and payment agreements of GymBokx and that you will adhere to them. Membership only ends when the agreed contract period is canceled as described in our general terms and conditions. The membership does not end automatically, regardless of whether you train or not!

Article 1: Membership

 1. Entrance:
  1.1.1 Each membership starts on the day of registration. Each membership starts on the 1st of the month. If you become a member during the current month, a fractional monthly amount will be charged pro-rata, after which the first term of membership (month or year) will commence on the first of the following month.
  1.1.2 Each membership is mandatory for a minimum duration of one full calendar month (plus any pro-rata period)
 2. Duration and price:
  At the start of each membership we charge one-off costs (including the costs for the tag or club pass)
  One-time costs: 29.95
  One-off costs for Personal Training: €45

  Basic
  Basic Year at once: 12 months (+ pro-rata period) at 25.95 per month
  Basic Year per month: 12 months (+ pro-rata period) at 27.95 per month
  Basic Month: 1 month (+ pro-rata period) at 39.95 per month
  Basic School and Student Year per month: 12 months (+ pro-rata period) at €21 per month
  Basic 65+: Year per month (12 months + pro-rata period) at €21 per month

  Premium
  Premium year at once: 12 months (+ pro-rata period) at 45.95 per month
  Premium year per month: 12 months (+ pro-rata period) at 47.95 per month
  Premium Month: 1 months (+ pro-rata period) at 59.95 per month
  Student Premium Year per month: 12 months (+ pro-rata period) at €36 per month
  65+ Premium Year per month: 12 months (+ pro-rata period) at €36 per month

  Personal Training
  Single lesson: 1 hour at €60 (valid for 1 week)
  10 ride card: 10x 1 hour at €585 (valid for 6 months)
  Personal training 1x per week: 12 weeks at €240 per 4 weeks
  Personal training 2x per week: 12 weeks at €420 per 4 weeks
  Personal training 3x per week: 12 weeks at €600 per 4 weeks

  All memberships run at all times for the entire closed period, with the end date being postponed in proportion to the duration of any breaks.

 3. Access
  You can enter with the tag once a day. If you want to train more often per day, this can be arranged in advance in consultation with customer service.

Article 2: Reflection period/revocation

 1. During the cooling-off period of 14 days after (digital) signing of the agreement, you have the option to withdraw from the agreement free of charge.
 2. The aforementioned right of withdrawal ends when you use the facilities within 14 days of the right of withdrawal.
 3. The aforementioned right of withdrawal does not apply to (digital) registration at the GymBokx location

Article 3: Extend/upgrade membership

 1. All memberships are automatically automatically renewed per indicated period after the first full agreed period.
  Basic:
  Basic Year at once: 27.95 per month (after 12 months)
  Basic Year per month: 27.95 per month  (after 12 months)
  Basic Month: 39.95 per month (after 1 month)
  *Basic Student year per month: 27.95 per month (after 12 months)
  Basic 65+ years per month: €21 per month (after 12 months)

  Premium:
  Premium Year at once: 47.95 per month (after 12 months)
  Premium Year per month: 47.95 per month (after 12 months)
  Premium Month: 59.95 per month (after 1 month)
  *Premium Student year per month: 47.95 per month (after 12 months)
  Premium 65+ years per month: €36 per month (after 12 months)

  Personal Training:
  Personal training 1x per week: €240 per 4 weeks (after 12 weeks)
  Personal training 2x per week: €420 per 4 weeks (after 12 weeks)
  Personal training 3x per week: €600 per 4 weeks (after 12 weeks)

  *Student memberships can be extended monthly after 1 year (12 months) at the price of a regular year per month membership (Basic 27.95 and Premium 47.95 respectively). If you are still a student at that time, you must complete a new extension form to continue to use the extra student discount.

 2. If you renew a new membership via the renewal form, you enter into a new membership with the associated chosen membership period and payment obligations. This will cancel any monthly cancellation rights for your old membership.
 3. If you renew by submitting an extension form, your new membership will start on the first of the following calendar month following the end of your current (full) contract period.

Article 4: Upgrading membership.

 1. It is possible to upgrade your Basic membership to a Premium or Personal training membership, within the chosen contract period. You then enter into a new term of 1 year. It is not possible to downgrade your membership from a Premium membership to a Basic membership in the meantime
 2. To upgrade your Basic membership, you must complete the extension form which can be found in the link, in the GymBokx app or via the FAQ on the website. If this is not converted in writing on time, the membership will automatically be automatically extended (see article 3.1). During this period, the obligation remains to pay the contributions owed to GymBokx, even if the facilities may not be used.
 3. You can upgrade on the first of the next calendar month.
 4. It is not possible to downgrade your membership from a Premium membership to a Basic membership in the meantime. It is possible to downgrade at the end of the entire contract period.
 5. When upgrading to Personal Training, your current membership will be paused during the period of personal training at GymBokx. The initial term of the paused membership remains the same and the end date therefore shifts proportionally to the duration of the personal training at GymBokx.
 6. You can only upgrade with a membership term that is longer than the remaining membership term of your old membership.

Article 5: Cancellation of membership

 1. You can cancel via the FAQ on the gymbokx.nl website. If we have processed your cancellation, you will receive a confirmation email within 5 working days. This email is binding. Without this confirmation your cancellation is not valid. If you have not received confirmation, it is up to you to contact GymBokx customer service via WhatsApp or email. Until then you remain obliged to pay.
 2. Cancellation is possible after the contractually agreed term per calendar month. If cancellation is not made in time, membership will continue for the agreed period. During this period, the obligation remains to pay the contributions owed to GymBokx, even if the facilities may not be used. It is not possible to cancel prematurely. The full number of months including pro-rata period must be paid at all times.
 3. GymBokx does not apply a notice period.
 4. Relocation leniency: if you are moving more than 10 km from GymBokx, you can claim relocation leniency. You must submit proof of registration at the new location to GymBokx. Your current membership will be retroactively converted into a monthly cancellable membership. The difference in price of the previous period will be invoiced to you. After payment, your membership will be terminated as of the new end date. This end date cannot be in the past and will be communicated to you by Customer Service after submitting the required proof. If the invoice is not paid before the new end date, the leniency arrangement will lapse and you will have to submit a new application and a new invoice will follow based on the new, changed end date.

Article 6: Pausing membership

 1. Memberships can be paused a maximum of once per contract year, with a maximum of 3 consecutive months, upon presentation of a medical certificate. You can request this break via the website https://gymbokx.nl/pauses/ where you can also submit your scanned medical statement.
 2. During pregnancy you can take a break for a maximum of 9 consecutive months.
 3. Pausing a membership afterwards is not permitted. The request for a break must be made before the break period. Granted breaks will take effect immediately or as of the requested date in the future.

Article 7: Membership strictly personal

 1. Membership relates exclusively to the stated activities and the stated duration and price. Unless expressly stated otherwise, membership is strictly personal, non-transferable and can only be used by and for the purchaser of the membership and the tag or club pass.
 2. In addition to Article 7.1, passing on a club pass, and thus membership, to another person is strictly prohibited. By violating this rule you are guilty of committing fraud. See article 18.
 3. In addition to Article 7.1, reselling a membership to someone else is prohibited. By violating this rule you are guilty of committing fraud. See article 18.
 4. Going through the GymBokx gate together with 1 tag or club pass is strictly prohibited. By violating this rule you are guilty of committing fraud. See article 18.

Article 8: Agreements

 1. Agreements made with GymBokx must be canceled no later than 24 hours before the start. If the appointment is not fulfilled or canceled in a timely manner, the credit for this appointment will be forfeited.
 2. If a new appointment is required, the customer must purchase a new credit.
 3. Personal Training appointments that have been canceled in a timely manner as stated in Article 8.1 can only be made up within the contractually agreed period.

Article 9: Opening hours & rates

 1. GymBokx is entitled to change the opening hours, class schedules and rates at any time. During official holidays, GymBokx reserves the right to close the club, without this leading to a reduction in membership fees or any refund thereof.
 2. Changes to rates will be implemented for new and current memberships.
 3. Once a year, from January 1, we may increase our rates by a maximum of 5% (plus the level of the CBS price index figure for family consumption) per year from the last rate increase. If we make use of this, this does not give the right to terminate the agreement, unless the rate increase takes place within three months after concluding the agreement or is higher than 5% (plus the level of the CBS price index for family consumption) per year from the date of the agreement. latest rate increase. Rate adjustments due to government measures such as VAT increases, without excluding other government measures, can be implemented immediately regardless of the amount and do not give the right to termination.
 4. The leniency arrangement for an increase within 3 months is to divide the new amount per month by the remaining outstanding amount of the initial membership, which leaves a shorter membership duration and you do not pay more than the total amount of your entire membership that was initially agreed.
 5. If no written objection is made within 4 weeks after the announcement of the increase, you agree to the price increase and the right to leniency or interim termination lapses.

Article 10: Payment

 1. By agreeing to our general terms and conditions, you give permission to the GymBokx branch where you register to continuously debit direct debit orders from your account in accordance with GymBokx’s instructions. If you do not agree with this debit, you can have it reversed. Please contact your bank immediately within eight weeks after debit. Ask your bank for the conditions.
 2. The first payment for your membership is made, for the one-off costs and pro-rata term of your membership, immediately upon registration or at the latest before your first visit by payment via iDEAL, Credit Card or by direct debit.
 3. All memberships will be paid after the first term (Article 10.1) in the manner you choose, by direct debit. For this reason, you are obliged to provide your IBAN for the monthly direct debit after this first period and you are therefore obliged to ensure that there is sufficient balance in your account from which GymBokx is authorized to collect.
 4. The contributions due are automatically collected per month, per 4 weeks (only for personal training) or per year (all at once or per month).
 5. If GymBokx has not received payment for two consecutive collection orders, the full remaining amount of the entire membership is due and a collection agency will be engaged. The costs of this will be at your expense. Access to GymBokx will be refused until payment has been made or until a payment arrangement has been made with the collection agency and the first payment has been made.
 6. The collection of amounts due that are not paid within the terms set by GymBokx will be transferred to a collection agency. All judicial and extrajudicial (collection) costs that GymBokx must incur as a result of the non-compliance will be entirely at your expense. The reimbursement of extrajudicial costs is fixed at 15% of the principal amount due (with a minimum of € 40.00 per claim). In addition, statutory interest will be charged on the principal amount from the date of due date.
 7. If GymBokx cannot carry out direct debit or in the event of a reversal, GymBokx reserves the right to immediately block your membership and engage a collection agency. You remain liable for payment at all times for the full agreed contract period.

Article 11: Satisfaction guarantee 

 1. Satisfaction guarantee only applies when the following conditions are met:
  – Only applicable to Basic Year per Month and Premium Year per Month
  – at least 24 training sessions of at least 30 minutes in 3 calendar months by the member who wants to claim the guarantee.
  – When the warranty is used, the monthly discount of €13 per month that you receive with a one-year membership with monthly payment expires. This means you are obliged to pay 3 (months) x 12.00 (difference between 59.95 per month and 47.95 per month) = 36.00 + the difference in price of the pro-rata period.
  – The payment of the 36,- (+ the difference in price of the pro-rata period) must be paid no later than on the last day of the 3 months before 00:00 via the “satisfaction guarantee” provided by us after receipt of the submitted form”, payment link sent.
  – If there is a pro-rata period, the number of training sessions will be rounded down to a whole number in proportion to the number of days in the pro-rata period, increased by x number of training sessions per pro-rata day.
  – No collection/payment of membership fees may be missed.
  – The “satisfaction guarantee form” must be submitted in full and no later than 3 working days before the end of the 3rd calendar month. You will immediately receive a confirmation of receipt after completing the form. Keep this safe, this is your proof in case you unexpectedly need proof. If you do not receive it immediately (first check your spam/junk mail via your telephone and via a PC or laptop), please contact Lisa from our customer service within 24 hours by email or WhatsApp. Again, without the acknowledgment of receipt your application is NOT valid/received.

Article 12: Collection agency step-by-step plan

 1. After the first failed direct debit, GymBokx will send a reminder containing a payment link. The customer has 5 working days from the moment of sending to make this payment. If this has not been paid within 5 days, GymBokx will make a second collection attempt around 10 working days after the 1st reminder. If the second direct debit also fails or is withdrawn, the invoice will be sent directly to the collection agency.
  If there is more than 1 month remaining until the end date of the full membership, a total invoice will be made for the overdue month plus all future months until the end date of the membership.
  The invoice will be claimed once by the collection agency without collection costs. This can be paid to the collection agency all at once or through a payment arrangement (of at least the monthly costs of the membership).
  From this moment on, all forms of communication about payments will go through the collection agency. Our customer service or financial administration can no longer do anything for you after this.
  Access to GymBokx will be denied by means of a block on the tag or club pass when the above applies. Only after payment of the full invoice or the first payment of the payment arrangement with the collection agency has been made will the blockage be lifted and you will regain access to GymBokx.

Article 13: Dress code & towel use

 1. Correct sportswear must be worn at all times in the sports areas. In addition, it is mandatory to wear clean sports shoes and use a towel.

Article 14: Order/instruction regulations

 1. It is not permitted to use and/or trade drugs or stimulants in general. The use/dealing of such resources will, if found, lead to immediate dissolution of the membership, without any right to a refund of paid contributions.
 2. Members must adhere to the instructions and regulations given by GymBokx (or its employees) with regard to, among other things, clothing, necessary order and discipline (appropriate clothing at the discretion of GymBokx, and also the expression of noisy behavior and/ or inappropriate language, this at the discretion of GymBokx or its employees). In the event of a violation, GymBokx is entitled to deny members access to the club and to terminate their membership immediately, without giving rise to any right to a refund of contributions paid.

Article 15: Safety and liability

 1. The use of the facilities within GymBokx is at your own risk. GymBokx is not liable for damage resulting from accidents, theft, fire or any other events causing damage, unless GymBokx is attributable to intent or gross negligence.
 2. Consciously or unconsciously damaging material owned by GymBokx will be fully charged to the customer in question. From that moment on, the customer is responsible for compensating GymBokx, by paying a new price for the damaged object or through the intervention of his or her insurance company.

Article 16: Conformity of agreement

 1. By signing the membership agreement (by sending a GymBokx registration form, IDEAL deposit or direct debit authorization) each member declares to comply with the general terms and conditions drawn up by GymBokx and the house rules set in the club. GymBokx is at all times entitled to deny access to anyone who does not comply with the conditions/rules for a period to be determined by GymBokx, without giving rise to any right to a refund of contributions already paid.

Article 17: Use lockers

 1. GymBokx has made a selected number of lockers available to all GymBokx members. These lockers can be used free of charge. Each member must bring their own padlock to lock the locker. Padlocks may have a thickness of 4-6mm.
 2. Every member must take the lock with them immediately after exercising, when leaving the GymBokx building, and leave the locker empty. GymBokx staff will check this at the end of each day. Items left behind will be placed with the lost and found items. Padlocks from locked lockers will be removed and destroyed without any refund.

Article 18: Fraud

 1. All cases involving fraud will be fined as stated in Article 18.2. O.a. matters such as not actually using cards, surrendering memberships, entering and/or changing incorrect personal data and other fraudulent matters.
 2. In the event of a violation of the provisions of 18.1, GymBokx will forfeit to the customer an immediately payable fine of €593.35 (“Premium Year Suddenly” membership incl. one-off costs) for each violation, without notice or notice of default, without GymBokx being liable. to prove damage and without prejudice to GymBokx’s right to claim damages in addition to the fine for the fraud and to collect by direct debit from the account number of the fraudulent member.
  If a tag or club pass is stolen and/or used by third parties, the burden of proof, including reporting to the police, will lie with the member who owns the tag or club pass.

Article 19: Photography and film

 1. When taking out a membership with GymBokx, you agree to be filmed and photographed within GymBokx or during its events. You also agree that this photo and film material can be used on social media and/or for marketing purposes. If you do not wish to be filmed or photographed, you must indicate this to the filming coach or third party. You will then be kept out of the picture or made unrecognizable.

Article 20: Other provisions

 1. All cases and/or situations not provided for by the above general terms and conditions will be assessed exclusively by the management and owner of GymBokx. All disputes that arise between GymBokx and members will be settled by a dispute committee and/or competent judge to be determined.
 2. Dutch law applies to membership.

Article 21: Change clause

 1. We are entitled to change or supplement the general terms and conditions. Small changes of minor importance can always be made. We will announce major substantive changes.

Copyright © GymBokx
Version February 2, 2024
All rights reserved
KvK: 92774024
BTW: NL004976953B59

Informatie student

Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 100 MB.

Informatie student

Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 100 MB.
× Chat via Whatsapp